Przypadek 1

Pacjentka zgłosiła się z czynną przetoką przy zębie trzonowym. Wykonane zdjęcie radiologiczne wykazało rozległe zmiany zapalne tkanek około
wierzchołkowych. Przeprowadzono leczenie endodontyczne zębów 37 i 36. Do opracowania kanałów użyto K-file i K3 (Dentaport). Kanały wypełniono
Resilonem z użyciem Systemu B i Obtury. Zdjęcia kontrolne wykonano po 11 i 28 miesiącach.