Przypadek 2

Ząb 36 nieodwracalne zapalenie miazgi. Leczenie endodontyczne przeprowadzono z użyciem narzędzi ultradźwiękowych, K-File i BioRaCe (Dentaport).
Do ostatecznego wypełnienia kanałów zastosowano gutaperkę z uszczelniaczem RoekoSeal Automix za pomocą Systemu B i Obtury.
Po leczeniu rtg w dwóch projekcjach.