Przypadek 3

Po wykonaniu zdjęcia rtg stwierdzono obliterację jamy zęba. Pacjentka w wieku lat 13 uległa urazowi w wyniku którego ząb 11 wykazywał niewielką ruchomość która ustąpiła po czasie.

Przeprowadzono leczenie endodontyczne z użyciem narzędzi ultradźwiękowych, K-file, RaCe i K3 (Dentaport). Wypełniono Ostatecznie System B i Obtura, gutaperka z Ah Plus.