Przypadek 4

Nieodwracalne zapalenie miazgi zęba 26. Opracowanie komory zęba narzędziami ultradźwiękowymi uwidoczniono pięć kanałów korzeniowych (MB, MB2, DB, PAL, PAL2). Opracowanie K-file, K3. Wypełnienie System B i Obtura; gutaperka z Ah Plus.