Przypadek 5

Pacjentka w wieku lat 37 podaje, iż w wieku około 8 lat spadła z drabiny uderzając zębami o szczeble. Na przeglądowym zdjęciu pantomograficznym stwierdzono nieukończony rozwój lub resorpcję korzenia oraz zmianę OKW dotyczącą zęba 11. Wykonane rtg okołowierzchołkowe potwierdziło rozpoznanie.

Przeprowadzono leczenie na jednej wizycie narzędzi ultradźwiękowych i K3. A następnie wykonano apexyfikację z zastosowaniem materiału MTA+ spongostan. Zdjęcie kontrolne po 28 miesiącach.