Endodoncja

Endodoncja

Słowo endodoncja określa wnętrze (endo) zęba (donacja). Miazga zęba jest to tkanka zlokalizowana we wnętrzu zęba i składa się z nerwu, naczyń krwionośnych i specjalnych komórek. Podstawową funkcją miazgi jest formowanie zęba (podczas rozwoju i formowania struktur zębowych), oraz ochrona przed bodźcami zewnętrznymi.

Endodoncja jest specjalnością dentystyczną zajmującą się zapobieganiem oraz leczeniem chorób miazgi zęba, a także otaczających go tkanek.

Najczęstsze przyczyny chorób miazgi to:

  • Próchnica zębów (głębokie ubytki)
  • Urazy zębów
  • Wykonanie wielu procedur dentystycznych w danym zębie

 

Co to jest leczenie kanałowe?
Leczeniem z wyboru w przypadku zapalenia miazgi zęba lub jej martwicy jest leczenie kanałowe.
Ta forma terapii polega na całkowitym usunięciu miazgi zęba lub jej martwiczych resztek z wnętrza
zęba. Następnie kanałom nadaje się odpowiedni kształt, odkaża się a następnie wypełnia szczelnie specjalnymi materiałami. Celem leczenia jest uzyskanie wolnej od mikroorganizmów przestrzeni kanału korzeniowego tak aby zapanować nad zapaleniem, a tkanki otaczające ząb mogły się goić.

Jak długo powinno trwać leczenie kanałowe?
Według aktualnej wiedzy i dzięki zastosowaniu odpowiedniego instrumentarium leczenie takie może być wykonane na jednej wizycie. Zdarza się że ze względu na skomplikowaną budowę anatomiczna zęba bądź w przypadku ponownego leczenia kanałowego może zaistnieć potrzeba leczenia na dwóch wizytach.
Niezmiernie rzadko zdarza się aby leczenie trzeba było wydłużyć do trzech wizyt.

Czy takie leczenie jest bolesne?
Zwykle takie leczenie nie jest bolesne. Procedura lecznicza wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym, a więc pacjent nie odczuwa żadnego dyskomfortu.

Co po leczeniu?
Ząb zostaje zabezpieczony szczelnym opatrunkiem jednakże powinien zostać ostatecznie odbudowany maksymalnie w przeciągu 3 miesięcy. Po leczeniu przez kilka dni może być odczuwalny dyskomfort lub nieznaczne dolegliwości bólowe. Niezmiernie rzadko zdarza się żeby wystąpiły duże dolegliwości bólowe.
Zwykle wszystkie dolegliwości ustępują maksymalnie po 7 dniach.

Ponowne leczenie kanałowe
Jest postępowaniem z wyboru w przypadku kiedy pierwotne leczenie nie powiodło się. Polega ono na usunięciu materiału wypełniającego kanał korzeniowy, oczyszczeniu go i odkażeniu tak bardzo jak to tylko możliwe uwzględniając czynniki wpływające na niepowodzenie leczenia. W wielu przypadkach takie leczenie jest skuteczne. Zdarza się jednak iż zmiany zapalne w kości nie goją się i wtedy należy wykonać zabieg resekcji korzenia zęba.

Chirurgia wierzchołkowa - resekcja korzenia
Jest leczeniem z wyboru jeśli wszystkie inne wcześniejsze metody endodontyczne nie przyniosły efektu. Jest to zabieg chirurgiczny polegający na odcięciu części wierzchołkowej korzenia (ok. 3 milimetry) z jednoczesnym wyłuszczeniem zmiany zapalnej z kości. Następnie po odnalezieniu kanału w pozostałej części korzenia opracowuje się go i wypełnia.

Nowe technologie w leczeniu endodontycznym zębów
Leczenie endodontyczne zmieniło się dramatycznie w ostatniej dekadzie. Głownie wynika to z zastosowania nowych narzędzi i sprzętu specjalistycznego.
Również endodoncja jako nauka została bardzo rozwinięta co zaskutkowało, iż lekarze zaczęli specjalizować się w tej dziedzinie i znacząco udoskonalać swoje umiejętności i pogłębiać wiedze na licznych zjazdach i szkoleniach.

Do sprzętu i instrumentarium stosowanego do zawansowanej endodoncji zaliczyć można:

  • Radiografię komputerową - zdjęcia rentgenowskie wykonywane są na specjalnych nośnikach dzięki którym obraz jest uzyskiwany w formie cyfrowej. Zastosowanie tej techniki pozwala skrócić czas ekspozycji o 1/8.
  • Instrumenty niklowo-tytanowe - narzędzia stosowane do oczyszczania i nadawania kształtów kanałom korzeniowym. Instrumenty te są znacznie bardziej elastyczne niż wykonane ze stali dzięki czemu umożliwiają bezpieczniej pracować w zakrzywionych kanałach.
  • Instrumenty maszynowe - umożliwiają one znacznie szybsze i bardziej efektywne opracowanie kanału. Stosowane są one na ze specjalnymi mikrosilnikami endodontycznymi
  • Lokalizator wierzchołkowy -  umożliwia szybki i dokładny pomiar długości kanału. W przeszłości pomiar taki wykonywano na podstawie zdjęcia radiologicznego co zabierało dużo więcej czasu.
  • Narzędzia ultradźwiękowe - dzięki przekazaniu na cienkie narzędzie drganiu można precyzyjnie usuwać z kanału złamane narzędzia bądź inne obstruktory kanałów.
  • Narzędzia do termicznego wypełniania kanałów korzeniowych - dzięki zastosowaniu technik termicznych pozwala wypełnić kanały szybko i szczelnie.Mówi się że dzięki takiej technice wypełniania kanałów zostają one wypełnione szczelnie w trzech wymiarach (3D).
  • Mikroskop zabiegowy - ponieważ pole operacyjne w leczeniu endodontycznym jest bardzo małe powiększenie tego pola jest bardzo istotne. Dzięki zastosowaniu mikroskopu zabiegowego mamy nie tylko powiększone pole zabiegowe ale także znacznie oświetlone dzięki światłowodowi zainstalowanemu w mikroskopie zabiegowym.