Protetyka stomatologiczna

Protetyka

Utrata nawet pojedynczego zęba niesie za sobą nieodwracalne konsekwencje.
Istotne jest, aby każdy usunięty ząb odtworzyć. Nowoczesna stomatologia daje wiele możliwości odtworzenia łuków zębowych, co poprawia nie tylko estetykę, ale także komfort życia.
Oferujemy Państwu:

  • Protezy ruchome całkowite
  • Protezy częściowe bezklamrowe
  • Korony i mosty metalowo-porcelanowe oraz bardziej estetyczne cyrkonowo-porcelanowe i pełnoceramiczne.