Anna Antczak-Zawadka

 

W 2007r. ukończyła Wydział Lekarski II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Po stażu podyplomowy i zdanym Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Państwowym pracowała jako młodszy asystent w SP ZOZ przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu i jednocześnie w prywatnym gabinecie w Poznaniu. Od 2008r. prowadzi Indywidualna Praktykę Stomatologiczną.

Podstawowymi zainteresowaniami i pasją w medycynie jest stomatologia dziecięca oraz stomatologia estetyczna i protetyka.

Swoja wiedzę i umiejętności pogłębia na licznych kursach i sympozjach stomatologicznych.

 

Adam Zawadka

 

Absolwent Wydziału Lekarskiego II Oddziału Stomatologii Akademi Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu z 2002r. Po stażu pracował w gabinetach prywatnych w Poznaniu i Swarzędzu. Od 2007 roku prowadzi Indywidualną Praktykę Stomatologiczną, a od 2011r. Specjalistyczną Praktykę Stomatologiczną gdzie głównie zajmuje się leczeniem endodontycznym, chirurgią endodontyczna, leczeniem dzieci oraz stomatologią estetyczną. Posiada doświadczenie w pracy z mikroskopem zabiegowym oraz urządzeniami do metod termicznych wypełniania kanałów korzeniowych.

W 2011 roku złożył państwowy egzamin specjalizacyjny i uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie stomatologii dziecięcej.

Autor i współautor licznych publikacji w czasopismach stomatologicznych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego (PTE), Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego (ESE) oraz Międzynarodowego Towarzystwa Urazów Zębów (IADT).

Publikacje

Udział w ważniejszych szkoleniach, kursach i kongresachNależymy do:

Polskie Towarzystwo
Endodontyczne