Adam Zawadka

Publikacje

 1. “Zmiany zwyrodnieniowe miazgi w licznych zębów – opis przypadku” Zawadka A, Twój Przegląd Stomatologiczny 2011, 10, 28 – 30
 2. “Adhesive root canal filling material Resilon – preliminary observations” Zawadka A., J Stomatol 2011,64,1-2, 84-96
 3. „Treatment of difficult endodontic cases with the use of surgical microscope” Zawadka A, Nowyny Stomatologji – Ukrainian Journal of Dentistry, 2010 nr 4 (65) s. 12-14
 4. „Skomplikowana budowa anatomiczna zębów stałych przeszkodą w leczeniu endodontycznym młodzieży – opis dwóch przypadków” Zawadka A Borysewicz-Lewicka M,  Mag. Stom. 2010 R. 20  nr 12 s. 26-30
 5. „Nowoczesne metody wypełniania kanałów” – DVD Program edukacyjny dla stomatologów, Zawadka A , Wydawnictwo Forum Sp. z o. o., 2009
 6. „Wielospecjalistyczne postępowanie u pacjentki z zatrzymanym górnym, przyśrodkowym zębem siecznym o atypowej budowie” Zabel M., Zawadka A., Czas. Stomatol., 2009 T., 62, nr 9, 722-727
 7. „Protetyczne potrzeby lecznicze dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych w Wielkopolsce.”, Kruszyńska-Rosada M., Otulakowska-Skrzyńska J., Gerreth K., Zawadka A., Liweń B., Gromadzińska-Zapłata E., Lempe B., Adamowicz-Wieszczeczyńska A., Hędzelek W., Borysewicz-Lewicka M., Protet. Stom. 2009 T. 59 nr 2 s. 104-109
 8. “Oral hygiene habits among disabled and chronically III children from the province of Wielkopolska, Poland.”, Borysewicz-Lewicka M., Kruszyńska-Rosada M., Gerreth K., Zawadka A., Liweń B., Adamowicz-Wieszczeczyńska A., Gromadzińska-Zapłata E., Lempe B., Pol. J. Environ. Stud. 2007 Vol. 16 nr 6C s. 21-25
 9. „Opinion of parents and caregivers on oral health care of their disabled and chronically Ill children.” Borysewicz-Lewicka M., Kruszyńska-Rosada M., Gerreth K., Zawadka A., Liweń B., Adamowicz-Wieszczeczyńska A., Gromadzińska-Zapłata E., Lempe B., Pol. J. Environ. Stud. 2007 Vol. 16 nr 6C s. 26-30
 10. „Dysfunctions and parafunctions of stomatognathic system in children with disabilities and /or chronic disease from Wielkopolska.”, Borysewicz-Lewicka M., Kruszyńska-Rosada M.,Zawadka A., Liweń B., Lempe B., Wiśniewska K., Gerreth K., Pol. J. Environ. Stud. 2008 Vol. 17 nr 6A Pt. 1 s. 55-61
 11. „Odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym materiałami kompozytowymi wzmocnionymi wkładami z włókna szklanego. Opis przypadków.”, Gerreth K., Zawadka A., Daktera-Micker A., Pernak A., Mag. Stom. 2007 R. 17 nr 2 s. 24-27
 12.  „Doświadczenia własne w pracy z mikroskopem zabiegowym w leczeniu endodontycznym.” Zawadka A., Mag. Stom. 2006 R. 16 nr 6 s. 44-46
 13. „Leczenie trudnych przypadków przewlekłych zapaleń przyzębia wierzchołkowego siekaczy dolnych - opis przypadków.” Zawadka A., As Stom. 2006 R. 4 nr 3 s. 14-17
 14. „Częstość występowania rozszczepów podniebienia pierwotnego i wtórnego.” Zawadka A., Szczapa T., Kłosowska A., Szczapa J., Gadzinowski J., Post. Neonat. 2002 nr 2 (4) s. 143-147